Jodidy

V oblasti chemických surovin nabízíme produkty firmy Ajay-SQM.

  • Produkty:
  • více než 70 druhů jodových a selenových derivátů včetně jodmethanu, jodidu draselného, jodičnanu draselného, jodičnanu vápenatého a mnoha dalších
  • Aplikace:
  • termostabilizátory pro výrobu a úpravu PA vlákna
  • fotografický materiál
  • farmacie
  • baterie
  • krmné směsi a premixy